2021

Uchwała Zarządu nr 13/2021

w sprawie przyjecia w poczet członków Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 12/2021

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. ...

Uchwała Zarządu nr 11/2021

z dnia 13 października 2021 r. w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 10/2021

z dnia 13 października 2021 r. uchylająca Uchwałę nr 3/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia kwoty przysługującej za 1 km  w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego pracowników do celów służbowych. ...

Uchwała Zarządu nr 9/2021

z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania. ...

Uchwała Zarządu nr 8/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 7/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 6/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. ...

Uchwała Zarządu nr 5/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 4/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 r. oraz podziale wyniku finansowego. ...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW