2020

Uchwała Zarządu nr 16/2020

z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 15/2020

z  dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia członków stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 14/2020

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 3/2020. ...

Uchwała Zarządu nr 13/2020

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.1 Nowe miejsca pracy Wdrażanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ra...

Uchwała Zarządu nr 12/2020

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. ...

Uchwała Zarządu nr 11/2020

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ...

Uchwała Zarządu nr 10/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 r. oraz podziale wyniku finansowego. ...

Uchwała Zarządu nr 9/2020

w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 1/2020, 2/2020. ...

Uchwała Zarządu nr 8/2020

w sprawie przyjęcia zatwierdzenia regulaminów naborów wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanych w ramach poddzia...

Uchwała Zarządu nr 7/2020

w sprawie zmiany miejsca i formy posiedzenia Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania. ...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW