2018

Uchwała Zarządu nr 21/2018

w sprawie przyjęcia regulaminu dokonywania zakupów. ...

Uchwała Zarządu nr 20/2018

uchylająca Uchwałę nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień. ...

Uchwała Zarządu nr 19/2018

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 18/2018

w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 17/2018

uchylająca Uchwałę nr 11/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 16/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki. ...

Uchwała Zarządu nr 14/2018

w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 3/2018 ...

Uchwała Zarządu nr 13/2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  Przedsięwzięcie: 1.1.1 Nowe miejsca pracy wdrażanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

Uchwała Zarządu nr 15/2018

zmieniająca Uchwałę nr 17/2015 z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia ...

Uchwała Zarządu nr 12/2018

w sprawie przywrócenia praw członkowskich. ...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW