2017

Uchwała Zarządu nr 13/2017

w sprawie przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 12/2017

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018. ...

Uchwała Zarządu nr 11/2017

w sprawie zatwierdzenia regulaminów naboru wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej, 1.1.1 Nowe miejsca pracy wdrażanych w ramach pod...

Uchwała Zarządu nr 10/2017

w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr: 1/2017,  2/2017 i 3/2017.  ...

Uchwała Zarządu nr 9/2017

w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Uchwała Zarządu nr 8/2017

w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia ...

Uchwała Zarządu nr 7/2017

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Uchwała Zarządu nr 6/2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 r. ...

Uchwała Zarządu nr 5/2017

z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 14/2016 z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 4/2017

z dnia 7 kwietnia 2017 r. w zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 14/2015 z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy. ...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW