2016

Uchwała Zarządu nr 15/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 14/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 13/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017. ...

Uchwała Zarządu nr 12/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw, 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecz...

Uchwała Zarządu nr 11/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 10/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień. ...

Uchwała Zarządu nr 9/2016

z dnia 24 września 2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet Czonków Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 8/2016

z dnia 24 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 17/2015 z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 7/2016

z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 6/2016

z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów naboru wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie:  1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej 1....Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW