Zapytania

Wyniki postępowania nr 2/2020

W zamieszczonym poniżej pliku przedstawiamy Protokół  z wyboru ofert w ramach postępowania nr 2/2020 na budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji "Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie".  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przeds...

Informacja nt. złożonych ofert (2/2020)

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr 2/2020 na „Budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji „Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie” do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert. Poniżej przedstawiamy zestawien...

Zaproszenie do składnia ofert nr 2/2020

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji "Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie" zgodnie z niniejszym zaproszeniem. Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne...

Wyniki postępowania nr 1/2020

W poniższym pliku zamieszczono Protokół z wyboru ofert w ramach postepowania 1/2020 na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”.   Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARMAX Sp. z o.o....

Zaproszenie do składnia ofert nr 1/2020

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” zgodnie z niniejszym zaproszeniem....

Zakończenie postępowania 2/KP/2019 bez wyboru żadnej oferty.

Informujemy, iż zaproszenie do składania ofert nr 2/KP/2019 zostaje zakończone bez wyboru żadnej ofert. Protokół z postępowania zamieszczono poniżej....

Zaproszenie do składania ofert nr 2/KP/2019

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do składania ofert  na „Przeprowadzenie szkoleń z prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu ws...

Zakończenie postępowania 1/KP/2019 bez wyboru żadnej oferty.

Informujemy, iż zaproszenie do składania ofert nr 1/KP/2019 zostaje zakończone bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. Protokół z postępowania zamieszczono poniżej....

Zaproszenie do składania ofert nr 1/KP/2019

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do składania ofert  na „Przeprowadzenie szkoleń z prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu wsp&oac...

Wynik postępowania 2/Cns/2018

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczamy protokół z wyboru oferty w ramach postępowania 2/CnS/2018.  Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo Usługowa PAWEX Karbowniczek Paweł....

Protokół z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania 2/Cns/2018

W załączonym poniżej pliku zamieszczamy protokół z otwarcia ofert w ramach postępowania 2/Cns/2018...

Postępowanie nr 2/CnS/2018

  Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej do przewozu turystów oraz usługi reklamy na pojeździee w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu wsp&oac...

Zakończenie postępowania 1/CnS/2018 bez wyboru żadnej oferty.

Informujemy, iż zgodnie z zapisem w pkt X.1 zapytania ofertowego 1/CnS/2018 postępowanie zostaje zakończone bez wyboru żadnej ze złożonych ofert z powodu braku wystarczających środków przewidzianych na realizację zadań w projekcie współpracy "Czas na Świętokrzyskie" w stosunku do dekla...

Protokół z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania 1/CnS/2018

W załączonym poliżej pliku zamieszvczono protokół z otwarcia ofert w ramach postępowani 1/CnS/2018...

Postępowanie nr 1/CnS/2018

  Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej do przewozu turystów oraz usługi reklamy na pojeździee w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu wsp&oac...

Wyniki postępowania 9/PSLGD/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 18.08.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 9/PSLGD/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert wpłynłęy oferty:Hotel Victoria s.c.Omega Hotel sp. z o.o.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hotel Victoria s.c., która zost...

Wyniki postępowania 10/PSLGD/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 18.08.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 10/PSLGD/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert wpłynłęy oferty: P.H.U. Kolbi s.c. Grażyna i Ireneusz Szumowscy, APEXLAND Marek Adamczyk Najkorzystniejszą ofertę złożyła firm...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 8/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 8/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta: a) Groman Hotel*** - została odrzucona, zgodnie z zapisem w Zapytaniu ofertowym nr 8/PSLGD/KSOW/2017 w pkt.4.2 b) zaoferowano zrealizowanie usługi na kwotę większą od kwoty zabezpieczonej prze...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 7/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 7/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta: a) Focus Hotels 1 Sp. z o.o - została odrzucona, zgodnie z zapisem w Zapytaniu ofertowym nr 7/PSLGD/KSOW/2017 w pkt.4.2 b) zaoferowano zrealizowanie usługi na kwotę większą od kwoty zabezpiecz...

Postępowanie nr 10/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie kujawsko-pomorskim lub mazowieckim lub podlaskim lub warmińsko-mazurskim". Oferty n...

Postępowanie nr 9/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubuskim lub pomorskim lub wielkopolskim lub zachodniopomorskim." Oferty należ...

Wyniki postępowania 6/PSLGD/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 09.08.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 6/PSLGD/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert płynłęy oferty: Polskie Tatry S.A. Pensjonat Antałówka, Hotel "Tarnovia" S.A., Pod Jedlami sp. z o.o. Najkor...

Wyniki postępowania 5/PSLGD/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 09.08.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 5/PSLGD/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert płynłęy oferty: SAMRELAKS Mąchocice sp. z o.o., "Ameliówka" Sp. z o.o., Hotel Senator s.c. Prokop i s-ka. Najkorz...

Wynik postępowania 5/2017/RPOWS na ocenę biznes planów

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocene ofert złożonych w ramach zapytania nr 5/2017/RPOWS  z dnia 27 lipca 2017 roku dla trzech ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramch projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". W w...

Postępowanie nr 8/ PSLGD/KSOW/2017 Ogranizacja pobytu grupy szoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie kujawsko-pomorskim lub mazowieckim lub podlaskim lub warmińsko-mazurskim". Poniże...

Postępowanie nr 7/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubuskim lub pomorskim lub wielkopolskim lub zachodniopomorskim." Poniżej zamieszc...

Postępowanie nr 6/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie dolnośląskim lub małopolskim lub opolskim lub śląskim." Poniżej zamieszczono wsze...

Postępowanie nr 5/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubelskim lub łódzkim lub podkarpackim lub świętokrzyskim". Poniżej zamies...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęły oferty: a) Biuro Usługowo-Turystyczne "Atlantic" - została wykluczona, ponieważ nie spełnia warunku z pkt. 4.1 lit. a), b) Hotel Zamkowy Ryn - ze względu na brak wystarczających środków....

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęły oferty: a) Biuro usługowo-Turystyczne "Atlantic" - została wykluczona, ponieważ nie spełnia warunku z pkt. 4.1 lit. a), b) Balt-Tur Grupa Hotelowa s.c. - ze względu na brak wystarczających środków....

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania do dnia 31.07 br. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta....

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęły oferty: a)Biuro Usługowo-Turystyczne "Atlantic" - została wykluczona, ponieważ nie spełniała warunku z pkt. 4.1 lit. a), b) Konsorcjum 2 sp. z o.o., Hotel Senator s.c. - ze względu na brak wystarczających środk&oacut...

Wyniki postępowania 1/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 27.07.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 1/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert płynłęy oferty: "Ameliówka" Sp. z o.o., Hotel Senator s.c. Prokop i s-ka. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hotel Senator...

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS dla trzech ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach zaputania ofertowego nr 5/2017/RPOWS dla trzech ekspertów - czlonków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". Poniżej zamieszczono zapytanie wraz z załącznikami. Informacja z dnia 31 lipca 2017...

Postępowanie nr 2/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Postępowanie nr 1/PS LGD/KSOW/2017 Ogranizacja pobytu grupy szkoleniowej Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie dolnośląskim lub...

Postępowanie nr 1/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubelskim lub łódzkim lub podkarpackim lub świętokrzyskim. Poniżej zamieszczono...

Postępowanie nr 3/ PSLGD/KSOW/2017 Ogranizacja pobytu grupy szoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubuskim lub pomorskim lub wielkopolskim lub zachodniopomorskim. Poniżej zamieszczono ws...

Postępowanie nr 4/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie kujawsko-pomorskim lub mazowieckim lub podlaskim lub warmińsko-mazurskim.   Poniżej...

Wynik postępowania 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w dniu 21 lipca 2017 r. zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu "LGD owskie wsparcie w biznesowym starcie".   W wyniku oceny do ś...

Zapytanie ofertowe nr 1/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Zapraszamy do składania ofert na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej"   Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty. ...

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWS dla doradców dot opracowania Biznes Planów do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania nr 4/2017/RPOWS dla doradców dot. opracowania Biznes Planów do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"   Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do przygotowania...

Wynik postępowania 2/2017/RPOWS na świadczenie usług doradcy zawodowego psychologa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 2/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczycy zawdowego/psychologa do badania predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owsk...

Wynik postępowania 1/2017/RPOWS na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 1/2017/RPOWS na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.  W wyniku oceny do Komisji...

Zapytanie ofertowe dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 3/2017/RPOWS dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.   ...

Zapytanie ofertowe dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017/RPOWS dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” UWAGA!!! I...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie LGDowskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.  UWAGA!!! Informujemy, iż w związku z wydłużeniem terminu rekrutacji ulega zmianie termin składania ofert do 23 czerwca 2017 r. d...

Wynik Postępowania 160825/SE/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” znak postępowania 160825/SE/01. Do zamawiająceg...

Zaproszeni do złożenia oferty w ramach Postępowania 160825/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej". Informacja: Uprzejmie informujemy, iż pkt. 4.1 ppkt. c) zapytania ofertowego znak 160825/SE/01 ulega zmianie. Otrzymuje następujące brzmienie: ...

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01 Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 160701/SE/01 dotyczącego organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nie dokonał wyboru najkorzystniejsz...

Zaproszenie do składania ofert w ramach Postępowania 160701/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającej na: "Organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej". ...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW