Projekty

Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 2 grudnia 2022 r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt "Strefy Aktywności". Konferencja zorganizowana została w nowo wybudowanym budynku „Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie”, który powstał w ramach realizacji projektu Strefy Aktywności. Podczas ...

Strefy Aktywności - umowa podpisana

Strefy Aktywności" (SA) to kolejny projekt współpracy realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Umowa na realizację projektu została podpisana 30 grudnia 2020 roku. Projekt współpracy realizują 4 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa Świętokr...

Zaproszenie do udziału w konferencji

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich z terenu lokalnej grupy działania na konferencję „Strefy aktywności a rozwój obszarów wiejskich”, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. w godz. 10:00 – ...

Rozkład jazdy busa turystycznego

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej uruchamia bezpłatną komunikację wokół Świętego Krzyża. Możliwość korzystania z bezpłatnego przejazdu mają turyści za okazaniem aktualnego biletu wstępu z Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi, lub Świętokrzyskie...

Nabór dodatkowego wsparcia pomostowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry jako Lider Projektu informuję, że uczestnicy "LGD - owskiego wsparcia w biznesowym starcie" mają możliwość ubiegania sie o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego. W załączniku regulamin oraz załączniki kt&oa...

Dokumenty do rozliczenia dotacji głównej 21 000 zł

W załączonych poniżej plikach zamieszczamy podstawowe dokumenty do roliczenia dotacji (21 000 zł) w ramach podpisach umów w projekcie "LGD-owskie wsparcie w biznesowym  starcie".   W przypadku zakupu urzywanego sprzętu, marzyn i urządzeń zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia...

Dokumenty do roliczenia wsparcia pomostowego

W załączonych poniżej plikach zamieszczono dokumenty niezbędne do roliczenia wsparcia pomostowego w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie".   ...

Informacja dla osób rekomendowanych do dofinansowania

Po opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej z oceny biznes planów osoby rekomendowane do dofinansowania w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. muszą dostarczyć do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej LOWP projektu  wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowe...

Ostateczne wyniki Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że w procesie naboru do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 14 Biznesplanów.  Każdy Biznesplan został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny każdego z biznesplanu j...

Odwołanie od wyników oceny komisji

  Informujemy, iż w dniu 18 sierpnia 2017 r. wpłynęło odwołanie od wyników Komisji Oceny Wniosków. W związku z powyższym w ciągu 5 dni roboczych przeprowadzona zostanie ponowna ocena przedmiotowego wniosku. Po ponownej ocenie zostanie podana ostateczna lista rankingowa wniosk&o...

Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że w procesie naboru do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 14 Biznesplanów.  Każdy Biznesplan został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny każdego z biznesplanu j...

Zapraszamy lgd na seminaria

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych grupy działania do wzięcia udziału w jednej z czterech konferencji, które organizujemy w następujących terminach:• 14-15 września br. w Hotelu Senator przy ul. Bankowej 7 w Starachowicach (www.h-s.pl), na której prezentowane będą doś...

Nabór biznesplanów

  Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" będzie trwał do 8 sierpnia 2017 r. do godziny 14:00. Biznesplany mogą składać osoby zrekrutowane do projektu.  W ramach naboru należy złożyć Biznesplan oraz Harmonogram rzecz...

Cykl seminariów dla LGD

Zarząd Polskiej Sieci podpisał umowę z FAPA na realizację projektu „Cykl seminariów „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru – przykłady dobrych praktyk.W ...

Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 18 formularzy rekrutacyjnych. Pozytywną ocenę formalną przeszło 17 formularzy i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 17 formularzy rekrutacyjnych zostało poddane ocen...

Zakończenie rekrutacji do projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zakończyło rekrutację do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". Spotkanie z Doradcą zawodowym odbędzie się 5 lipca 2017 r. w ustalonych godzinach w biurze SRWŚ tj. Łagów ul. Rynek 26, 26-025 Łagów.     ...

Rekrutacja uzupełniająca

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” jako partner wiodący ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu pn.: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” dla osób: odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin&nbs...

Przedłużenie rekrutacji do projektu.

  Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 30 czerwca 2017 r. 15.30. W szczeg&oac...

Informacja dotycząca wydłużenia naboru do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

  Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 14 czerwca 2017 r. 15.30. W szczeg&oac...

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

  Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 31 maja 2017 r. 15.30. W szczegó...

Dokumenty dla uczestnika projektu

W ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" zamieszczono poniżej Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z kompletem załaczników dla uczestników projektu.      ...

Dokumenty rekrutacyjne

W ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" w zamieszczonych poniżej plikach znajduje się Regulamin rekrutacji uczestników do projektu wraz z kompletem załączników.      ...

Dotacja w wysokości 21 000 zł na założenie działalności

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partners...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW