Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich z terenu lokalnej grupy działania na konferencję „Strefy aktywności a rozwój obszarów wiejskich”, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. w godz. 10:00 – ...

Konkurs EKOlider

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "EKOlider". Konkurs trwa od 17 pażdziernika do 14 listopada 2022 r.  Konkurs EKOlider adresowany jest do mieszkańców obszaru SRWŚ tj. gmin: Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. Zostanie przepr...

Spotkanie informacyjno konsultacyjne dla pracodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach organizuje spotkanie informacyjno - konsultacyjne, promujące Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Podczas spotkania zapresentowane zostaną możliwości i zasady dofinansowania szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, jak również refundacj...

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięć LSR

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcie 1.2.3 Działąnia mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie zmian klimatycznych i ochrony środowiska objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020...

Spotkanie szkoleniowo informacyjne w ramach naboru 4/2022

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 4/2022 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej z zakresu: 1.  Budowa lub przebudowa ...

Spotkanie szkoleniowo informacyjne w ramach naboru 3/2022

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 3/2022 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej z zakresu: 1. Budowa lub przebudo...

Wyniki rekrutacji na wyjazd studyjny

W zamieszczonym poniżej pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych na wyjazd studyjny w ramach prowadzonej rekrutacji. Ze względu na ilość zgłoszeń odpowiadającą ilości miejsc wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifikowane na wyjazd. Projekt pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD” dof...

Rozpoczynamy rekrutację do szkoły językowej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, jak w latach ubiegłych, rozpoczyna rekrutację na zajęcia z nauki języka angielskiego w nowym roku szkolnym 2022/2023.   ZAPISY TRWAJĄ DO 26 WRZEŚNIA 2022 R. Zajęcia odbywać się będą od października 2022 r. do 09 czerwca 2023 r.: • raz w tyg...

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26; 26-025 Łagów.   Porządek obrad przewiduje: 1. Ot...

Rekrutacja na wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniach 23-25 września 2022 roku organizuje wyjazd studyjny mający na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu ekologicznych działań i rozwiązań proekologicznych. Wyjazd skierowany jest do mieszkańców LGD. Poprzez udział w wyjeździe u...

Spotkanie informacyjne dotyczące przygotowywania LSR na nowy okres programowania

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza na SPOTKANIA INFORMACYJNE Chcesz mieć wpływ na rozwój lokalny? Przyjdź na spotkanie, które pozwoli nam określić potrzeby Twoje i Twojego otoczenia, a tym samym ukierunkować działania w Lokalnej...

Spotkanie w sprawie Gminnego Systemu Monitoringu Energetycznego

Dążymy do uzyskania samowystarczalności energetycznej na terenach Miasto i Gmina Łagów, Gmina Pawłów oraz Waśniów! W siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie, mające na celu ustalenie kolejnych kroków rozwoju projektu GSME, czyli Gminnego...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Iwaniskach

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Ekowarsztaty w Nowej Słupi

W dniu  21 lipca 2022 r. odbyły się w Nowej Słupi  dwa szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i przedsiębiorcó...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Pawłowie

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Ekowarsztaty w Baćkowicach

W dniach 9 i 10 czerwca 2022 r. odbyły się w Baćkowicach szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia zrealizowano  w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofin...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Brodach

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii praktyczny przewodnik

Tytuł szkolenia:Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii – praktyczny przewodnik. Termin:22 sierpnia 2022 r. godz. 9:00 - 12:00. Szkolenie skierowane do: Osób, które przygotowują strategie RLKS oraz wszystkich innych, którzy tworzą diagnozy p...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Waśniowie

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Gminie Nowa Słupia

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Poszukujemy do współpracy nauczycieli języka angielskiego

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej poszukuje nauczycieli języka angielskiego do współpracy w zakresie prowadzenia zajęć w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023.    Nauczycieli języka angielskiego zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: pod nr telefonu 41 30 7...

Przygotowanie LSR 2023 - 2027

Prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na lata 2023 – 2027 Informujemy, że został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19...

Mamy już wyniki naborów!

  Informujemy, że 10 czerwca 2022 r. zakończyła się ocena wniosków w ramach dwóch naborów (1/2022 oraz 2/2022) w ramach poddziałania: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR oraz Rozwój już istniejących firm w ramach PROW 2014-2020. W ramach ...

Ekowarsztaty w Łagowie

W dniach 30 maja i 6 czerwca 2022 r. odbyły się w Łagowie szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia zrealizowano  w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofi...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Baćkowicach

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze...

Ankieta dla mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania i...

Honorowy Patronat Prezydenta RP nad Europejskim Parlamentem Wiejskim

Otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Prezydenta RP z informacją o objęciu przez Prezydenta RP Patronatem Honorowym V edycji Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który odbędzie się w dn. 12-15 września br. w Kielcach.  ...

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.  Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsum...

Rekrutacja na Ekowarsztaty

Rozpoczynamy rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansow...

Nagrywamy film promujący Europejski Parlament Wiejski

Rozpoczynamy we współpracy z KSOW CDR w Brwinowie o. w Warszawie nagrywanie filmu promującego Europejski Parlament Wiejski erp2022, który odbędzie się w Kielcach w dn. 12-15 września 2022 r.. Teraz nagrywamy Targi Kielce S.A., miejsce wydarzenia. Później udamy się z kamerą do T...

Ekonomia Społeczna otwarty konkurs ofert

  Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej. Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r. Oferty na konkurs będ...

Konkurs Dyplom z Marzeń

Ogłoszono konkurs „Dyplom z Marzeń”. Konkurs skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które prowadzą lub chcą uruchomić program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i chciałyby dołączyć do koalicji partner&oacut...

Biuro nieczynne 2 maj 2022 r

Biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniu 2 maja 2022 r. bedzie nieczynne. ...

Dodatkowe spotkanie informacyjne on-line dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na założenie lub rozwój firmy

Serdecznie zapraszamy na dodatkowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się on line 26 kwietnia 2022 roku. o godzinie 11:30. Spotkanie skierowane jest dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naboru 1/2022 Premie na zakładanie działalności gospodarcze...

Materiał informacyjny dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach naborów nr 1/2022 i 2/2022

W załączonych poniżej dokumentach zamieszczono materiał informacyjny dotyczący naborów 1/2022 Premie na zakładanie działalności gospodarczej i 2/2022 Dotacje na rózwój firm. Zamieszczony poniżej przykład wniosku i przykład biznesplanu przygotowane są na nieaktualnych wersjach do...

Szkoła letnia o demokracji i zaangażowaniu społecznym

Ambasada USA, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Wspomagania Wsi zapraszają młodzież w wieku 15-18 lat do udziału w Civic Up! Academy - czwartej edycji 9-dniowej szkoły letniej o demokracji i zaangażowaniu obywatelskim dla osób zainteresowanych prowadzenie...

Nabory wniosków na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż od 12 do 28 kwietnia 2022 r. przeprowadzi nabory wniosków. Nabór nr 1/2022 skierowany jest do osób chcących uruchomić działalność gospodarczą. Premie w wysokości 60 000 zł mogą uzyskać mieszkańcy gmin: Baćkowice, Brody, Ł...

Spotkania informacyjne przed naborami wniosków

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej od 12 do 28 kwietnia 2022 r. przeprowadzi nabór wniosków dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą lub rozwinąć już prowadzoną firmę. Ogłoszenie o naborze wraz z kompletem dokumentów zostanie opublikowane na strona...

Dotacje na zakładanie i rozwój firm.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w kwietniu 2022 r. przeprowadzi nabór wniosków dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą lub rozwinąć już prowadzoną firmę. Dotacje mogą uzyskać mieszkańcy lub firmy prowadzące działalność w gminach: Baćkowice, Brody, Łag&oac...

Pomoc dla uchodźców

Do gminy Łagów dotarli pierwsi uchodźcy. Obecnie jest to 20 osób tj. 10 kobiet i 10 dzieci. Najmłodsze dziecko ma 11 miesięcy. Przybyłe osoby mają zapewnione ciepłe i bezpieczne miejsce do spania i życia. Potrzeba jednak pieniędzy na zakup artykułów spożywczych aby zapewnić im p...

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

W związku z przeprowadzaną corocznie ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zapraszamy Państwa na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się w biurze Stowarzyszenia, ul. Rynek 26 w dniu 23 lutego 2022 r. w godzinach: 10:00-15:00. Konieczność realizacji powyższego zad...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Pełna treść ogłoszenia:http://lgd-srws.pl/ogloszenie_o_naborze/ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_pracy.html ...

Konsultacje językowe

  Informujemy, iż w dniu 20 stycznia br. (w trakcie ferii zimowych) uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły językowej prowadzonej przez nasze stowarzyszenie będą mogli skorzystać z bezpłatnej konsultacji językowej. Konsultacje, których celem jest utrwalenie wiedzy języ...

Praca biura w wigilię.

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 roku w Wigilę Bożego Narodzenia biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej będzie czynne do godziny 12:00...

Środki zebrane w ramach 1 procenta podatku

Dziękujemy Państwu za przekazanie 1% podatku w zeznaniu podatkowym za 2020 rok. Zebraliśmy w ten sposób 10 769 zł. Pieniądze zostały w całości przeznaczone na leczenie i rehabilitację Staszka i Marcina oraz na cele wskazane przez Was w zeznaniach podatkowych. W kolejnym roku dalej środki w r...

Życzenia

...

Poszukujemy sponsorów dla wydania Kalendarza na rok 2022

Powracając do naszej dawnej tradycji wydawania pięknych kalendarzy poszukujemy sponsorów, którzy wsparliby nasze wydawnictwo. Kalendarz na 2022 rok zostanie wydany w ilości 700 szt. w formacie 42 x 59 cm. Sponsorzy, którzy włączą się sfinansowanie wydawnictwa otrzymają pulę kal...

Zapraszamy na Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszam na Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie biura lgd w Łagowie (26-025); ul. Rynek 26. Porządek Walnego Zebrania przewiduje: 1. Otwa...

Konsultacje w związku ze zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z planowaną zmianą zakresu projektu współpracy oraz terminów przeprowadzenia naborów przedstawiamy do konsultacji projekt LSR Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świetokrzyskiej uwzględniający powyższe kwestie.   Ewentualne uwagi i komentarze można przesyłać na adres biu...

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW