Aktualności

Konkurs EKOlider GOLDSTAR

Przypominamy o trwającym naborze zgłoszeń w konkursie EKOlider GOLDSTAR. W konkursie mogą wziąć udział laureaci konkursu EKOlider po zrealizowaniu założonej koncepcji ekologicznej. Podobnie jak konkurs EKOlider zgłoszenia będą przyjmowane w trzech kategoriach: Kategoria I – gospodarstwo do...

PARK LEGEND W NOWEJ SŁUPI - OTWARCIE JUŻ ZA KILKA MIESIĘCY

  W Nowej Słupi powstaje kolejna atrakcja turystyczna, ściśle związana z dziedzictwem kulturowym regionu – Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich “Łysa Góra”. Będzie on łączył w sobie formułę nowoczesnego muzeum z salami wystawowymi, kinem, strefą edukac...

Granty na podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do 6 lutego 2023 r. prowadzi nabór na granty w ramach, których można pozyskać dofinansowanie na organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, Poziom maksymalnej d...

Dofinansowanie w obszarze nawadniania i zielonej energii

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnyc...

Konkurs EKOlider GOLDSTAR

Zapraszamy laureatów konkursu EKOlider do realizacji założonej koncepcji ekologicznej oraz do wzięcia udziału w konkursie EKOlider GOLDSTAR. Podobnie jak konkurs EKOlider zgłoszenia będą przyjmowane w trzech kategoriach: Kategoria I – gospodarstwo domowe produkcyjne; Kategoria II &...

Granty na organizację wydarzeń

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej od 16 stycznia do 6 lutego 2023 r. prowadzi nabór na granty mające na celu wzmocnienie więzi społecznych. W ramach grantu można pozyskać dofinansowanie na organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowis...

Bezpłatne szkolenie: Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w jedynym w 2023 r., bezpłatnym szkoleniu pn.: „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” skierowanym do członków zarządów organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji), działa...

Uroczysta Gala EKOlider

Uroczysta Gala „EKOlider” 14 stycznia 2023 r. w Dworze Świętokrzyskim odbyła się uroczysta gala konkursu ekologicznego „EKOlider”. Gospodarzem wieczoru było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Zdzisław Zwoliński Prezes Zarządu otworzył uroczystość witając przybyłych ...

Środki zebrane w ramach 1% podatku

Szanowni Państwo! Za nami kolejny rok, w którym mogliśmy doświadczyć Waszej obecności, serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% podatku w zeznaniu podatkowym za 2021 rok. Łącznie w ten sposób zebraliśmy 8 712,80 zł. Pieniądze zostały w całości przeznaczone na leczenie i rehabilitację ...

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

  W związku z przeprowadzaną corocznie ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zapraszamy Państwa na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie, ul. Zapłotnia 5a w dniu 31 stycznia 2023 r. w godzinach: 11:00...

Konsultacje w związku ze zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju

  W związku z planowaną zmianą w zakresie przesuniecia kwot przewidzianych na realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz  zwiększenia kwoty przyznawanej premii i zwiększenia środków na nabór na premię na zakładanie działalności gospodarczej  przedstawia...

Spotkania informacyjne przed naborami grantów dla stowarzyszeń

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w styczniu 2023 r. przeprowadzi nabór na granty mające na celu wzmocnienie więzi społecznych. Przewidziane działania organizacje będą mogły realizować w drugiej połowie 2023 roku. W ramach grantu można pozyskać dofinansowanie na: wsparcie org...

Konkurs EKOlider

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "EKOlider". Konkurs trwa od 17 pażdziernika do 14 listopada 2022 r.  Konkurs EKOlider adresowany jest do mieszkańców obszaru SRWŚ tj. gmin: Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. Zostanie przepr...

Spotkanie informacyjno konsultacyjne dla pracodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach organizuje spotkanie informacyjno - konsultacyjne, promujące Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Podczas spotkania zapresentowane zostaną możliwości i zasady dofinansowania szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, jak również refundacj...

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięć LSR

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcie 1.2.3 Działąnia mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie zmian klimatycznych i ochrony środowiska objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020...

Spotkanie szkoleniowo informacyjne w ramach naboru 4/2022

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 4/2022 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej z zakresu: 1.  Budowa lub przebudowa ...

Spotkanie szkoleniowo informacyjne w ramach naboru 3/2022

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 3/2022 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej z zakresu: 1. Budowa lub przebudo...

Wyniki rekrutacji na wyjazd studyjny

W zamieszczonym poniżej pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych na wyjazd studyjny w ramach prowadzonej rekrutacji. Ze względu na ilość zgłoszeń odpowiadającą ilości miejsc wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifikowane na wyjazd. Projekt pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD” dof...

Rozpoczynamy rekrutację do szkoły językowej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, jak w latach ubiegłych, rozpoczyna rekrutację na zajęcia z nauki języka angielskiego w nowym roku szkolnym 2022/2023.   ZAPISY TRWAJĄ DO 26 WRZEŚNIA 2022 R. Zajęcia odbywać się będą od października 2022 r. do 09 czerwca 2023 r.: • raz w tyg...

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26; 26-025 Łagów.   Porządek obrad przewiduje: 1. Ot...

Rekrutacja na wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniach 23-25 września 2022 roku organizuje wyjazd studyjny mający na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu ekologicznych działań i rozwiązań proekologicznych. Wyjazd skierowany jest do mieszkańców LGD. Poprzez udział w wyjeździe u...

Spotkanie informacyjne dotyczące przygotowywania LSR na nowy okres programowania

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza na SPOTKANIA INFORMACYJNE Chcesz mieć wpływ na rozwój lokalny? Przyjdź na spotkanie, które pozwoli nam określić potrzeby Twoje i Twojego otoczenia, a tym samym ukierunkować działania w Lokalnej...

Spotkanie w sprawie Gminnego Systemu Monitoringu Energetycznego

Dążymy do uzyskania samowystarczalności energetycznej na terenach Miasto i Gmina Łagów, Gmina Pawłów oraz Waśniów! W siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie, mające na celu ustalenie kolejnych kroków rozwoju projektu GSME, czyli Gminnego...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Iwaniskach

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Ekowarsztaty w Nowej Słupi

W dniu  21 lipca 2022 r. odbyły się w Nowej Słupi  dwa szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i przedsiębiorcó...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Pawłowie

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Ekowarsztaty w Baćkowicach

W dniach 9 i 10 czerwca 2022 r. odbyły się w Baćkowicach szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia zrealizowano  w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofin...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Brodach

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii praktyczny przewodnik

Tytuł szkolenia:Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii – praktyczny przewodnik. Termin:22 sierpnia 2022 r. godz. 9:00 - 12:00. Szkolenie skierowane do: Osób, które przygotowują strategie RLKS oraz wszystkich innych, którzy tworzą diagnozy p...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Waśniowie

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Gminie Nowa Słupia

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Poszukujemy do współpracy nauczycieli języka angielskiego

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej poszukuje nauczycieli języka angielskiego do współpracy w zakresie prowadzenia zajęć w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023.    Nauczycieli języka angielskiego zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: pod nr telefonu 41 30 7...

Przygotowanie LSR 2023 - 2027

Prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na lata 2023 – 2027 Informujemy, że został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19...

Mamy już wyniki naborów!

  Informujemy, że 10 czerwca 2022 r. zakończyła się ocena wniosków w ramach dwóch naborów (1/2022 oraz 2/2022) w ramach poddziałania: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR oraz Rozwój już istniejących firm w ramach PROW 2014-2020. W ramach ...

Ekowarsztaty w Łagowie

W dniach 30 maja i 6 czerwca 2022 r. odbyły się w Łagowie szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia zrealizowano  w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofi...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Baćkowicach

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze...

Ankieta dla mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania i...

Honorowy Patronat Prezydenta RP nad Europejskim Parlamentem Wiejskim

Otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Prezydenta RP z informacją o objęciu przez Prezydenta RP Patronatem Honorowym V edycji Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który odbędzie się w dn. 12-15 września br. w Kielcach.  ...

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.  Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsum...

Rekrutacja na Ekowarsztaty

Rozpoczynamy rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansow...

Nagrywamy film promujący Europejski Parlament Wiejski

Rozpoczynamy we współpracy z KSOW CDR w Brwinowie o. w Warszawie nagrywanie filmu promującego Europejski Parlament Wiejski erp2022, który odbędzie się w Kielcach w dn. 12-15 września 2022 r.. Teraz nagrywamy Targi Kielce S.A., miejsce wydarzenia. Później udamy się z kamerą do T...

Ekonomia Społeczna otwarty konkurs ofert

  Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej. Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r. Oferty na konkurs będ...

Konkurs Dyplom z Marzeń

Ogłoszono konkurs „Dyplom z Marzeń”. Konkurs skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które prowadzą lub chcą uruchomić program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i chciałyby dołączyć do koalicji partner&oacut...

Biuro nieczynne 2 maj 2022 r

Biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniu 2 maja 2022 r. bedzie nieczynne. ...

Dodatkowe spotkanie informacyjne on-line dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na założenie lub rozwój firmy

Serdecznie zapraszamy na dodatkowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się on line 26 kwietnia 2022 roku. o godzinie 11:30. Spotkanie skierowane jest dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naboru 1/2022 Premie na zakładanie działalności gospodarcze...

Materiał informacyjny dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach naborów nr 1/2022 i 2/2022

W załączonych poniżej dokumentach zamieszczono materiał informacyjny dotyczący naborów 1/2022 Premie na zakładanie działalności gospodarczej i 2/2022 Dotacje na rózwój firm. Zamieszczony poniżej przykład wniosku i przykład biznesplanu przygotowane są na nieaktualnych wersjach do...

Szkoła letnia o demokracji i zaangażowaniu społecznym

Ambasada USA, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Wspomagania Wsi zapraszają młodzież w wieku 15-18 lat do udziału w Civic Up! Academy - czwartej edycji 9-dniowej szkoły letniej o demokracji i zaangażowaniu obywatelskim dla osób zainteresowanych prowadzenie...

Nabory wniosków na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż od 12 do 28 kwietnia 2022 r. przeprowadzi nabory wniosków. Nabór nr 1/2022 skierowany jest do osób chcących uruchomić działalność gospodarczą. Premie w wysokości 60 000 zł mogą uzyskać mieszkańcy gmin: Baćkowice, Brody, Ł...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW