Aktualności

Ekowarsztaty w Nowej Słupi

W dniu  21 lipca 2022 r. odbyły się w Nowej Słupi  dwa szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i przedsiębiorcó...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Pawłowie

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Ekowarsztaty w Baćkowicach

W dniach 9 i 10 czerwca 2022 r. odbyły się w Baćkowicach szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia zrealizowano  w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofin...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Brodach

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii praktyczny przewodnik

Tytuł szkolenia:Analiza SWOT jako narzędzie wykorzystywane w tworzeniu strategii – praktyczny przewodnik. Termin:22 sierpnia 2022 r. godz. 9:00 - 12:00. Szkolenie skierowane do: Osób, które przygotowują strategie RLKS oraz wszystkich innych, którzy tworzą diagnozy p...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Waśniowie

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Gminie Nowa Słupia

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze środ...

Poszukujemy do współpracy nauczycieli języka angielskiego

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej poszukuje nauczycieli języka angielskiego do współpracy w zakresie prowadzenia zajęć w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023.    Nauczycieli języka angielskiego zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: pod nr telefonu 41 30 7...

Przygotowanie LSR 2023 - 2027

Prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na lata 2023 – 2027 Informujemy, że został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19...

Mamy już wyniki naborów!

  Informujemy, że 10 czerwca 2022 r. zakończyła się ocena wniosków w ramach dwóch naborów (1/2022 oraz 2/2022) w ramach poddziałania: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR oraz Rozwój już istniejących firm w ramach PROW 2014-2020. W ramach ...

Ekowarsztaty w Łagowie

W dniach 30 maja i 6 czerwca 2022 r. odbyły się w Łagowie szkolenia o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia zrealizowano  w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofi...

Rekrutacja na Ekowarsztaty w Baćkowicach

Trwa rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansowanego ze...

Ankieta dla mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania i...

Honorowy Patronat Prezydenta RP nad Europejskim Parlamentem Wiejskim

Otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Prezydenta RP z informacją o objęciu przez Prezydenta RP Patronatem Honorowym V edycji Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który odbędzie się w dn. 12-15 września br. w Kielcach.  ...

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.  Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsum...

Rekrutacja na Ekowarsztaty

Rozpoczynamy rekrutację osób do udziału w szkoleniach o tematyce "Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych" oraz „Ekoinnowacje przedsiębiorstwa”. Szkolenia realizowane są w ramach projektu współpracy "EKOlogiczni liderzy LGD" dofinansow...

Nagrywamy film promujący Europejski Parlament Wiejski

Rozpoczynamy we współpracy z KSOW CDR w Brwinowie o. w Warszawie nagrywanie filmu promującego Europejski Parlament Wiejski erp2022, który odbędzie się w Kielcach w dn. 12-15 września 2022 r.. Teraz nagrywamy Targi Kielce S.A., miejsce wydarzenia. Później udamy się z kamerą do T...

Ekonomia Społeczna otwarty konkurs ofert

  Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej. Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r. Oferty na konkurs będ...

Konkurs Dyplom z Marzeń

Ogłoszono konkurs „Dyplom z Marzeń”. Konkurs skierowany jest do lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które prowadzą lub chcą uruchomić program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości i chciałyby dołączyć do koalicji partner&oacut...

Biuro nieczynne 2 maj 2022 r

Biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dniu 2 maja 2022 r. bedzie nieczynne. ...

Dodatkowe spotkanie informacyjne on-line dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na założenie lub rozwój firmy

Serdecznie zapraszamy na dodatkowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się on line 26 kwietnia 2022 roku. o godzinie 11:30. Spotkanie skierowane jest dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naboru 1/2022 Premie na zakładanie działalności gospodarcze...

Materiał informacyjny dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach naborów nr 1/2022 i 2/2022

W załączonych poniżej dokumentach zamieszczono materiał informacyjny dotyczący naborów 1/2022 Premie na zakładanie działalności gospodarczej i 2/2022 Dotacje na rózwój firm. Zamieszczony poniżej przykład wniosku i przykład biznesplanu przygotowane są na nieaktualnych wersjach do...

Szkoła letnia o demokracji i zaangażowaniu społecznym

Ambasada USA, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Wspomagania Wsi zapraszają młodzież w wieku 15-18 lat do udziału w Civic Up! Academy - czwartej edycji 9-dniowej szkoły letniej o demokracji i zaangażowaniu obywatelskim dla osób zainteresowanych prowadzenie...

Nabory wniosków na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż od 12 do 28 kwietnia 2022 r. przeprowadzi nabory wniosków. Nabór nr 1/2022 skierowany jest do osób chcących uruchomić działalność gospodarczą. Premie w wysokości 60 000 zł mogą uzyskać mieszkańcy gmin: Baćkowice, Brody, Ł...

Spotkania informacyjne przed naborami wniosków

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej od 12 do 28 kwietnia 2022 r. przeprowadzi nabór wniosków dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą lub rozwinąć już prowadzoną firmę. Ogłoszenie o naborze wraz z kompletem dokumentów zostanie opublikowane na strona...

Dotacje na zakładanie i rozwój firm.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w kwietniu 2022 r. przeprowadzi nabór wniosków dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą lub rozwinąć już prowadzoną firmę. Dotacje mogą uzyskać mieszkańcy lub firmy prowadzące działalność w gminach: Baćkowice, Brody, Łag&oac...

Pomoc dla uchodźców

Do gminy Łagów dotarli pierwsi uchodźcy. Obecnie jest to 20 osób tj. 10 kobiet i 10 dzieci. Najmłodsze dziecko ma 11 miesięcy. Przybyłe osoby mają zapewnione ciepłe i bezpieczne miejsce do spania i życia. Potrzeba jednak pieniędzy na zakup artykułów spożywczych aby zapewnić im p...

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

W związku z przeprowadzaną corocznie ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zapraszamy Państwa na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się w biurze Stowarzyszenia, ul. Rynek 26 w dniu 23 lutego 2022 r. w godzinach: 10:00-15:00. Konieczność realizacji powyższego zad...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Pełna treść ogłoszenia:http://lgd-srws.pl/ogloszenie_o_naborze/ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_pracy.html ...

Konsultacje językowe

  Informujemy, iż w dniu 20 stycznia br. (w trakcie ferii zimowych) uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły językowej prowadzonej przez nasze stowarzyszenie będą mogli skorzystać z bezpłatnej konsultacji językowej. Konsultacje, których celem jest utrwalenie wiedzy języ...

Praca biura w wigilię.

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 roku w Wigilę Bożego Narodzenia biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej będzie czynne do godziny 12:00...

Środki zebrane w ramach 1 procenta podatku

Dziękujemy Państwu za przekazanie 1% podatku w zeznaniu podatkowym za 2020 rok. Zebraliśmy w ten sposób 10 769 zł. Pieniądze zostały w całości przeznaczone na leczenie i rehabilitację Staszka i Marcina oraz na cele wskazane przez Was w zeznaniach podatkowych. W kolejnym roku dalej środki w r...

Życzenia

...

Poszukujemy sponsorów dla wydania Kalendarza na rok 2022

Powracając do naszej dawnej tradycji wydawania pięknych kalendarzy poszukujemy sponsorów, którzy wsparliby nasze wydawnictwo. Kalendarz na 2022 rok zostanie wydany w ilości 700 szt. w formacie 42 x 59 cm. Sponsorzy, którzy włączą się sfinansowanie wydawnictwa otrzymają pulę kal...

Zapraszamy na Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszam na Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie biura lgd w Łagowie (26-025); ul. Rynek 26. Porządek Walnego Zebrania przewiduje: 1. Otwa...

Konsultacje w związku ze zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z planowaną zmianą zakresu projektu współpracy oraz terminów przeprowadzenia naborów przedstawiamy do konsultacji projekt LSR Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świetokrzyskiej uwzględniający powyższe kwestie.   Ewentualne uwagi i komentarze można przesyłać na adres biu...

Otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kałkowie

24 października odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kałkowie. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na realizację inwestycji udzieliło Ochotniczej Straży Pożarnej dofinansowania w kwocie 113 000 zł. Wartość całego zadania wyniosła prawie 260 tys. złotych. Brakujące...

SRWŚ pozyskało dodatkowe środki dla obszaru LGD

W dniu 19 października 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali aneks z przedstawicielami LGD-ów. W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzys...

Wirtualna elektrownia dla członkowskich gmin

Stowarzyszenie przygotowuje się do wdrożenia innowacyjnego projektu związanego z uruchomieniem wirtualnej elektrowni dla swoich członkowskich gmin, którego pierwszym etapem będzie stworzenie Gminnego Systemu Monitoringu Energii. W dniu 04.10.2021 r. we współpracy z firmą EkoEnergia sp....

Plan zajęć z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022

Miło nam poinformować, iż od dziś - 20 września 2021 r. rozpoczynamy zajęcia z języka angielskiego! Poniżej zamieszczony został plan zajęć.  Wszystkim uczniom życzymy miłej nauki i samych sukcesów:) ...

Badanie obywatelskiej aktywności wsi

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniach przedstawicieli organizacji wiejskich i inicjatyw nieformalnych, które FAOW organizuje w dniach 13-16 września 2021 w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Ce...

Rozpoczynamy zapisy do szkoły językowej

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej jak w latach ubiegłych rozpoczyna rekrutację na zajęcia z nauki języka angielskiego w nowym roku szkolnym 2021/2022. ZAPISY TRWAJĄ DO 10 WRZEŚNIA 2021 R. Zajęcia odbywać się będą od drugiej połowy września 2021 r. do 30 maja 2022 r.: &b...

RLKS w województwie świętokrzyskim

W dniu 25 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się kolejne spotkanie w ramach przygotowania do nowej perspektywy UE 2021-27. Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania rozmawiali z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego nad wprowadzeniem instrumentu RLKS ...

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie Kubek, dzbanek czy makatka... Rękodzieło, to jest gratka

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło, to jest gratka!” skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR. ...

Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokac...

Spotkanie z naturą

Wydarzenie „Spotkanie z naturą” odbędzie się w terminie 08 sierpnia 2021r. w Nieskurzowie Starym 88, Gmina Baćkowice.   Opis planowanego wydarzenia przekazany przez organizatora: Wydarzenie pod nazwą „Spotkanie z naturą” organizujemy w celach promowania właściwych naw...

Trwa nabór do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego

Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego zachęca do składania wniosków w ramach programu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”. W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2 do 7 tys. zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajd&oa...

Stypendia Pomostowe do zdobycia! Na maturzystów 2021 czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Rozpoczęła się rekrutacja do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 500 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2021 z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Roc...

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień

Zgodnie z projektowanymi przepisami Koła gospodyń wiejskich będą mogły otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansową na zorganizowanie akcji promocji szczepień oraz jej przeprowadzenie. Trwają ostatnie prace legislacyjne, które umożliwią ARiMR przekazanie środk&...

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW