LSR - konsultacje 2021

Konsultacje zmiany LSR listopad 2021

W związku z planowaną zmianą zakresu projektu współpracy oraz terminów przeprowadzenia naborów przedstawiamy do konsultacji projekt LSR Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świetokrzyskiej uwzględniający powyższe kwestie.       Ewentualne uwagi i komentarze można przesy...

Zapraszamy do konsultacji LSR

Duże zainteresowanie projektami grantowymi potwierdziło, iż problemy i zapotrzebowanie zidentyfikowane w ramach diagnozy obszaru lgd przeprowadzonej na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w zakresie inicjatyw społeczno – kulturalnych zostało zaadresowane właściw...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW