Statut

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej z dnia 12 października 2023 r.

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została zaktualizowana w dn. 12 października 2023 r. wersja Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej z dnia 31 maja 2023 r.

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została zaktualizowana w dn. 31 maja 2023 r. wersja Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wersja z dn. 27 czerwca 2018 r.

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została zaktualizowana w dn. 27 czerwca 2018 r. wersja Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wersja z dn. 24 marca 2015 r.

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została zaktualizowana w dn. 24 marca 2015 r. wersja Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.     ...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Zapłotnia 5a,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW