2022-11-17 13:30:03

Zaproszenie do udziału w konferencji

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich z terenu lokalnej grupy działania na konferencję „Strefy aktywności a rozwój obszarów wiejskich”, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. w godz. 10:00 – 16:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie, ul Zapłotnia 5A.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. „Strefy Aktywności”, mająca na celu wzmocnienie więzi i integracji społecznej oraz podejmowanie wszelkich form aktywności poprzez lokalne społeczności przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów i potencjału obszarów poprzez powstanie sprzyjających temu Lokalnych Stref Aktywności.

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Strefy Aktywności”, mająca na celu wzmocnienie więzi i integracji społecznej oraz podejmowanie wszelkich form aktywności poprzez lokalne społeczności przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów i potencjału obszarów poprzez powstanie sprzyjających temu Lokalnych Stref Aktywności.

 

Ze względu na ograniczoną ilość osób, prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23.11.2022 r. poprzez zgłoszenie za pośrednictwem udostępnionego poniżej formularza zgłoszeniowego.

 

RAMOWY PROGRAM

 

10:00 – 10:30

Rejestracja uczestników konferencji

10.30 – 11:00

Uroczyste otwarcie konferencji

11.00 – 11:30

Prezentacja efektów operacji oraz wniosków z realizacji projektu przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12:30

Prezentacja efektów operacji oraz wniosków z realizacji projektu przez LGD „Region Włoszczowski”.

12:30 – 13:00

Prezentacja efektów operacji oraz wniosków z realizacji projektu przez LGD „Białe Ługi”.

13.00 – 14:00

Lunch

14:30 – 15:00

Prezentacja efektów operacji oraz wniosków z realizacji projektu przez LGD „Wokół Łysej Góry”.

15.00 – 15.30

Dyskusja: „Wpływ sfer aktywności na rozwój obszarów wiejskich”. 

15.30 – 16:00 

Przerwa kawowa  

16:00

Podsumowanie konferencji.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Galeria

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW