Wyniki naborów

Wynik oceny wniosku po ponownym rozpatrzeniu protestu

W dniu 7 maja 2019 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/5 po ponownym rozpatrzeniu protestu. Członkowie Rady Programowej przychylnie ustosunkowali się do uzasadnienia wnioskodawcy w przypadku oprotestowanego kryterium „Spójność biznespla...

Wyniki ponownej oceny wniosków po rozpatrzeniu protestów

  W dniu 28 marca 2019 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej w sprawie ponownej oceny wniosku nr: 3/2018/5, 3/2018/10, 3/2018/14 w związku z wpłynięciem protestów co do oceny ww. wniosków. Członkowie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozp...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2018

  W terminie od 7 do 25 stycznia 2019 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe miejsca pracy ramach naboru nr 3/2018.  ...

Wyniki oceny wnioskow w ramach naboru 2/2018

W terminie od 23 marca do 9 kwietnia 2018 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społeczności lo...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2018

W terminie od 23 marca do 9 kwietnia 2018 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społeczności lo...

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW