Wyniki naborów

Wynik oceny wniosku po ponownym rozpatrzeniu protestu

W dniu 7 maja 2019 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/5 po ponownym rozpatrzeniu protestu. Członkowie Rady Programowej przychylnie ustosunkowali się do uzasadnienia wnioskodawcy w przypadku oprotestowanego kryterium „Spójność biznespla...

Wyniki ponownej oceny wniosków po rozpatrzeniu protestów

  W dniu 28 marca 2019 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej w sprawie ponownej oceny wniosku nr: 3/2018/5, 3/2018/10, 3/2018/14 w związku z wpłynięciem protestów co do oceny ww. wniosków. Członkowie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozp...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2018

  W terminie od 7 do 25 stycznia 2019 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe miejsca pracy ramach naboru nr 3/2018.  ...

Wyniki oceny wnioskow w ramach naboru 2/2018

W terminie od 23 marca do 9 kwietnia 2018 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społeczności lo...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2018

W terminie od 23 marca do 9 kwietnia 2018 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społeczności lo...


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
NIP: 657-280-08-51
Nr konta:
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001

Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW