Projekty uchwał

Projekt Uchwały Zarządu nr 1/2018

W sprawie zatwierdzenia regulaminów naborów wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanych w ramach poddziałania &bdq...

Projekt Uchwały Zarządu nr 5/2018

w sprawie refundacji zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze pracownikom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 4/2018

uchylajaca Uchwałę nr 29/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w spraiwe refundacji zakupu szkieł korekcyjnych do okularów korygujacych wzrok.  ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 3/2018

w sprawie zwołania Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 2/2018

w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naborów nr 1/2018, 2/2018 ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 12/2017

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018 ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 8/2017

w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 7/2017

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 6/2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 r. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 14/2016

Projekt Uchwały Zarządu, zmieniająca Uchwałę nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW