Projekty uchwał

Projekt Uchwały Zarządu nr 1/2018

W sprawie zatwierdzenia regulaminów naborów wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanych w ramach poddziałania &bdq...

Projekt Uchwały Zarządu nr 12/2017

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018 ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 8/2017

w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 7/2017

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 6/2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 r. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 14/2016

Projekt Uchwały Zarządu, zmieniająca Uchwałę nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 13/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 12/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru  wniosków o powierzenie grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw, 1.2.2 Wzmocnienie więzi społe...

Projekt Uchwały Zarządu nr 10/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 5/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przywrócenia praw członkowskich.  ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW