Projekty uchwał

Projekt Uchwały Zarządu nr 13/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 12/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru  wniosków o powierzenie grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw, 1.2.2 Wzmocnienie więzi społe...

Projekt Uchwały Zarządu nr 10/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 5/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przywrócenia praw członkowskich.  ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 4/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z listy członków. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 3/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 2/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania za 2015 r. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 1/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW