Projekty uchwał

Projekt Uchwały Zarządu nr 4/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z listy członków. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 3/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 2/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania za 2015 r. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 1/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW