Projekty uchwał

Projekt Uchwały Zarządu nr 13/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 12/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru  wniosków o powierzenie grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw, 1.2.2 Wzmocnienie więzi społe...

Projekt Uchwały Zarządu nr 10/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 5/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przywrócenia praw członkowskich.  ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 4/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z listy członków. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 3/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 2/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania za 2015 r. ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 1/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW