2020

Wyniki postępowania nr 2/2020

W zamieszczonym poniżej pliku przedstawiamy Protokół  z wyboru ofert w ramach postępowania nr 2/2020 na budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji "Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie".  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przeds...

Informacja nt. złożonych ofert (2/2020)

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr 2/2020 na „Budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji „Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie” do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert. Poniżej przedstawiamy zestawien...

Zaproszenie do składnia ofert nr 2/2020

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji "Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie" zgodnie z niniejszym zaproszeniem. Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne...

Wyniki postępowania nr 1/2020

W poniższym pliku zamieszczono Protokół z wyboru ofert w ramach postepowania 1/2020 na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”.   Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARMAX Sp. z o.o....

Zaproszenie do składnia ofert nr 1/2020

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” zgodnie z niniejszym zaproszeniem....

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW