2016

Wynik Postępowania 160825/SE/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” znak postępowania 160825/SE/01. Do zamawiająceg...

Zaproszeni do złożenia oferty w ramach Postępowania 160825/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej". Informacja: Uprzejmie informujemy, iż pkt. 4.1 ppkt. c) zapytania ofertowego znak 160825/SE/01 ulega zmianie. Otrzymuje następujące brzmienie: ...

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01 Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 160701/SE/01 dotyczącego organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nie dokonał wyboru najkorzystniejsz...

Zaproszenie do składania ofert w ramach Postępowania 160701/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającej na: "Organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej". ...

Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektronicznego systemu rejestracji i oceny wniosków

Prezes Świętokrzyskiej Sieć LGD, działając w imieniu: a) Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi,b) Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy, c) Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, d) Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, e) Lokalnej Grupy Działania U Źródeł, f) Lokal...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW