2017

Postępowanie nr 4/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie kujawsko-pomorskim lub mazowieckim lub podlaskim lub warmińsko-mazurskim.   Poniżej...

Wynik postępowania 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w dniu 21 lipca 2017 r. zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu "LGD owskie wsparcie w biznesowym starcie".   W wyniku oceny do ś...

Zapytanie ofertowe nr 1/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Zapraszamy do składania ofert na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej"   Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty. ...

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWS dla doradców dot opracowania Biznes Planów do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania nr 4/2017/RPOWS dla doradców dot. opracowania Biznes Planów do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"   Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do przygotowania...

Wynik postępowania 2/2017/RPOWS na świadczenie usług doradcy zawodowego psychologa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 2/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczycy zawdowego/psychologa do badania predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owsk...

Wynik postępowania 1/2017/RPOWS na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 1/2017/RPOWS na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.  W wyniku oceny do Komisji...

Zapytanie ofertowe dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 3/2017/RPOWS dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.   ...

Zapytanie ofertowe dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017/RPOWS dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” UWAGA!!! I...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie LGDowskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.  UWAGA!!! Informujemy, iż w związku z wydłużeniem terminu rekrutacji ulega zmianie termin składania ofert do 23 czerwca 2017 r. d...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW