2019-12-05 22:12:55

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2019

W terminie od 20 do 27 listopada 2019 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe miejsca pracy ramach naboru nr 1/2019.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny wraz z listą operacji wybranych w ramach naboru 1/2019

1. Rejestr interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2019 (Załącznik nr 1),
2. Lista operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2019 (Załącznik nr 2),
3. Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków w ramach naboru 1/2019 (Załącznik nr 3 ),
4. Lista wybranych operacji w ramach naboru 1/2019 (Załacznik nr 4),
5. Protokól z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w terminie od 20 do 27 listopada 2019 r. |"(Załącznik nr 5).

Galeria

Darowizna na leczenie Staszka
Darowizna na leczenie Marcina

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW