2019-12-05 22:12:55

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2019

W terminie od 20 do 27 listopada 2019 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe miejsca pracy ramach naboru nr 1/2019.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny wraz z listą operacji wybranych w ramach naboru 1/2019

1. Rejestr interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2019 (Załącznik nr 1),
2. Lista operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2019 (Załącznik nr 2),
3. Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków w ramach naboru 1/2019 (Załącznik nr 3 ),
4. Lista wybranych operacji w ramach naboru 1/2019 (Załacznik nr 4),
5. Protokól z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w terminie od 20 do 27 listopada 2019 r. |"(Załącznik nr 5).

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW