2017-03-02 13:59:55

Wyniki ponownej oceny po rozpatrzeniu protestu

W dniu 1 marca 2017 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej w sprawie ponownej oceny wniosku nr 2016/2/17 w związku z wpłynięciem protestu.

Rada lgd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozpatrzyła protest pozytywnie.
Uchwałą nr 25/2017 z dnia 01.03.2017 r Rada w wyniku ponownej oceny przyznała wnioskowi łącznie 15 pkt i tym samym wniosek nr 2016/2/17 spełnił minimum i został wybrany do finansowania.
Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie kwoty wnioskowanej tj. 300 000,00 zł. Uwzględniają przyznaną liczbę punktów i zasady zgodne z procedurą wyboru operacji wniosek ten znalazł się na 15 miejscu listy operacji wybranych co oznacza, iż nie mieści się w limicie dostępnych środków wynoszącym: 3 300 000,00 zł.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW