2018-01-03 11:07:17

Wyniki oceny wnisoków w ramach naboru 3/2017

W terminie od 11 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej ramach naboru nr 3/2017.
Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, w miejscowościach, w których nie istnieją obiekty pełniące podobne funkcje.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny wraz z listą operacji wybranych w ramach naboru 3/2017.

1. Rejestr interesów członków Rady dotyczącego naboru 3/2017 (Załącznik nr 1),
2. Lista operacji zgodnych z LSR, które podlegaja dalszej ocenie w ramach naboru 3/2017 (Załącznik nr 2),
3. Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków w ramach naboru 3/2017 (Załącznik nr 3 ),
4. Lista wybranych operacji w ramach naboru 3/2017 (Załacznik nr 4),
5. Protokól z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w terminie od 11 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW