2017-04-11 15:11:19

Wynik oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 1/2017/G

W terminie od 20 do 31 marca 2017 r. Członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2017/G.
Na podstawie przedmiotowej oceny zgodnie z obowiazującą Procedurą wyboru i oceny grantobiorców przygotowane zostały listy wybranych grantobiorców w ramach przedmiotowego naboru.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny wraz z listą wybranych grantobiorców w ramach naboru 1/2017/G.

1. Rejestr interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2017/G,

2. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2017/G,

3. Lista członków Rady bioracych udział w ocenie w ramach naboru 1/2017/G (Załącznik nr 4),

4. Lista ocenionych grantobiorców w ramach naboru 1/2017/G w tym:

a) Zadanie 1 - wsparcie inicjatyw służących kształtowaniu postaw przedsiebiorczych i innowacyjnych (Załacznik nr 1),

b) Zadanie 2 - wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynku zbytu produktów lub usług loklanych (Załącznik nr 2),

c) Zadanie 3 - Wsparcie promocji gospodarczej regionu (Załącznik nr 3),

5. Listy wybranych grantobiorców w ramach naboru 1/2017/G w tym:

a) Zadanie 1 - wsparcie inicjatyw służących kształtowaniu postaw przedsiebiorczych i innowacyjnych (Załacznik nr 5),

b) Zadanie 2 - wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynku zbytu produktów lub usług loklanych (Załącznik nr 6),

c) Zadanie 3 - Wsparcie promocji gospodarczej regionu (Załącznik nr 7),

6. Protokól z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w terminie od 20 do 31 marca 2017 r.


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW