Stowarzyszenie

Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego w dniu 17 czerwca 2021 r.

Ponizej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dniu 17 czerwca 2021 r. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 7/2021

w sparwie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2021 i 2022. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 6/2021

w sprawie wyboru Rady Programowej. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2021

w sparwie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2021

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2021

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2021

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2021

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej. ...

Sprawozdanie za 2020 r.

Poniżej zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2020 r. ...

Protokół z Posiedzenia Zarządu w dniu 17 czerwca 2021 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 17 czerwca 2021 r. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW