Stowarzyszenie

Klauzula 19.2

  ...

Protokół z Posiedzenia Zarządu w dniu 4 grudnia 2018 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 4 grudnia 2018 r.  ...

Uchwała Zarządu nr 21/2018

w sprawie przyjęcia regulaminu dokonywania zakupów. ...

Uchwała Zarządu nr 20/2018

uchylająca Uchwałę nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień. ...

Uchwała Zarządu nr 19/2018

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 18/2018

w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 17/2018

uchylająca Uchwałę nr 11/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW