Stowarzyszenie

Uchwała Zarządu nr 2/2019

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ...

Uchwała Zarządu nr 1/2019

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ...

Protokół z posiedzenia Rady Programowej odbytego w dn. 7 maja 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dn. 7 maja 2019 r. ...

Uchwała Rady Programowej nr 25/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2019/5 ...

Uchwała Rady Programowej nr 24/2019

w sprawie powołania zespołu do ponownej oceny wniosków w ramach naboru 3/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 23/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2018/14 ...

Uchwała Rady Programowej nr 22/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2018/10 ...

Uchwała Rady Programowej nr 21/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2018/5 ...

Uchwała Rady Programowej nr 20/2019

W sprawie powołania zespołów do ponownej oceny wniosków  w ramach naboru 3/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 19/2019

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2018. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW