Stowarzyszenie

Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju w dniu 28 lipca 2020 r.

Poniżej zamieszczony został plik z zaktualizowaną Lokalną Strategią Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. ...

Uchwała Zarządu nr 11/2020

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ...

Protokół z Posiedzenia Zarządu z dnia 16 czerwca 2020 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu z dnia 16 czerwca 2020 r. ...

Protokół z Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 24 czerwca 2020 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 24 czerwca 2020 r. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2020

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2020 i 2021. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2020

w sprawie zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2020

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2020

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2020

W sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2020

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2020 i 2021. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW