Stowarzyszenie

Uchwała Rady Programowej nr 61/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 60/2017

uchylająca Uchwałę nr 57/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 61/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 60/2017

Uchylająca Uchwałę nr 57/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.   ...

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 31.07.2017 r.

Ponizej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w dniu 31 lipca 2017 r. ...

Uchwała Rady Programowej nr 59/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 59/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie termniu realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Sprawozdanie za 2016 r.

W załączonych poniżej plikach zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2016 r. ...

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wersja z dn. 22 czerwca 2017 r.

W załączonym połączonym pliku została zamieszczona zaktualizowana w dn. 22 czerwca 2017 r. wersja Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Protokół z Posiedzenia Zarządu w dn. 22 czerwca 2017 r.

Poniżej zamieszczony został protokół z Posiedzenia Zarzadu odbytego w dn. 22 czerwca 2017 r. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW

hotel kielce
skup aut gdynia