Stowarzyszenie

Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24 czerwca 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24 czerwca 2019 r. ...

Protokół z Posiedzenia Zarządu z dnia 28 maja 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28 maja 2019 r. ...

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 24 czerwca 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w dn. 24 czerwca 2019 r. ...

Uchwała Rady Programowej nr 27/2019

w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalmych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. ...

Uchwała Rady Programowej nr 26/2019

uchylająca Uchwałę Rady Programowej nr 18/2018 z dnia 24 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, ...

Uchwala Zarządu nr 6/2019

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Uchwała Zarządu nr 5/2019

w sprawie wykluczenia z listy członków stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 4/2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 r. ...

Protokół z Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dn. 24 czerwca 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 24 czerwca 2019 r. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 6/2019

w sprawie dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2019 i 2020 ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW