Stowarzyszenie

Uchwała Zarządu nr 11/2021

z dnia 13 października 2021 r. w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 10/2021

z dnia 13 października 2021 r. uchylająca Uchwałę nr 3/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia kwoty przysługującej za 1 km  w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego pracowników do celów służbowych. ...

Uchwała Zarządu nr 9/2021

z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania. ...

Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego w dniu 17 czerwca 2021 r.

Ponizej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dniu 17 czerwca 2021 r. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 7/2021

w sparwie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2021 i 2022. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 6/2021

w sprawie wyboru Rady Programowej. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2021

w sparwie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2021

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2021

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2021

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW