Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Stowarzyszenie

Uchwała Rady Programowej nr 11/2018

zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 - 202...

Uchwała Rady Programowej nr 10/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej ...

Protokół z Posiedzenia Zarządu

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 27 czerwca 2018 r. ...

Uchwała Zarządu nr 12/2018

w sprawie przywrócenia praw członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 11/2018

w sprawie przyjęcia zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Uchwała Zarządu nr 10/2018

w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Uchwała Zarządu nr 9/2018

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ...

Uchwała Zarządu nr 8/2018

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Uchwała Zarządu nr 7/2018

w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia ...

Uchwała Zarządu nr 6/2018

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 r. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW