Stowarzyszenie

Uchwała Walnego Zebrania nr 5/2020

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2020 i 2021. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2020

w sprawie zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2020

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 2/2020

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Uchwała Walnego Zebrania nr 1/2020

W sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2020

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2020 i 2021. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2020

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2020

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2020

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania. ...

Sprawozdanie za 2019 r.

Poniżej zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2019 r.  ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW