Stowarzyszenie

Protokół z Posiedzenia Zarządu z dnia 24 lutego 2020 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu z dnia 24 lutego 2020 r. ...

Uchwała Zarządu nr 6/2020

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków.  ...

Uchwała Zarządu nr 5/2020

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 3/2020

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wykluczenia z listy Członków Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 2/2020

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany LSR. ...

Uchwała Zarządu nr 1/2020

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członkow Stowarzyszenia. ...

Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 22 listopada 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dniu 22 listopada 2019 r. ...

Uchwała Zarządu nr 10/2019

w sprawie przyjęcia zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzysiej. ...

Uchwała Zarządu nr 9/2019

w sprawie ustalenia składek członkowskich ...

Uchwała Rady Programowej nr 41/2019

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW