Stowarzyszenie

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wersja z dn. 27 czerwca 2018 r.

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została zaktualizowana w dn. 27 czerwca 2018 r. wersja Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 27 czerwca 2018 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 27 czerwca 2018 r. ...

Uchwała Rady Programowej nr 18/2018

zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającą Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 - 202...

Uchwała Rady Programowej nr 17/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej ...

Protokół z Posiedzenia Zarządu

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 27 czerwca 2018 r. ...

Uchwała Zarządu nr 12/2018

w sprawie przywrócenia praw członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 11/2018

w sprawie przyjęcia zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Uchwała Zarządu nr 10/2018

w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Uchwała Zarządu nr 9/2018

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ...

Uchwała Zarządu nr 8/2018

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW