Stowarzyszenie

Protokół z Posiedzenia Zarządu

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 9 lutego 2018 r. ...

Uchwała Zarządu nr 2/2018

w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naborów nr: 1/2018, 2/2018 ...

Uchwała Zarządu nr 1/2018

W sprawie zatwierdzenia regulaminów naboru  wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanych w ramach poddziałania "Wsparcie ...

Projekt Uchwały Zarządu nr 1/2018

W sprawie zatwierdzenia regulaminów naborów wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanych w ramach poddziałania &bdq...

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w terminie od 11 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w terminie od 11.12.2017 r. do 03.01.2018 r.  ...

Uchwała Rady Programowej nr 8/2018

w sprawie oceny wniosku nr 3/2017/4   ...

Uchwała Rady Programowej nr 7/2018

w sprawie oceny wniosku nr 3/2017/3   ...

Uchwała Rady Programowej nr 6/2018

w sprawie oceny wniosku nr 3/2017/2   ...

Uchwała Rady Programowej nr 5/2018

w sprawie oceny wniosku nr 3/2017/1    ...

Uchwała Rady Programowej nr 4/2018

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/4   ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW