Stowarzyszenie

Uchwała Rady Programowej nr 16/2018

w sprawie oceny wniosku nr 2/2018/1 ...

Uchwała Rady Programowej nr 15/2018

w sprawie oceny wniosku nr 1/2018/1 ...

Uchwała Rady Programowej nr 14/2018

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 2/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 13/2018

z dnia 23 marca 2018 r.  w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2018 ...

Uchwała Rady Programowej nr 12/2018

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2018, 2/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 11/2018

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru intersów członków Rady dotyczącego naboru 2/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 10/2018

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2018. ...

Protokoł z Posiedzenia 16 lutego 2018 r.

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 16 lutego 2018 r. ...

Uchwała Zarządu nr 5/2018

w sprawie refundacji  kosztu zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze pracownikom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 4/2018

uchylajaca Uchwałę nr 29/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie refundacji zakupu szkieł korekcyjnych do okularów korygujących wzrok. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW