Stowarzyszenie

Protokół z Posiedzenia Zarządu w dniu 29 września 2020 r.

Poniżej zamieszczony jest Protokół z Posiedzenia Zarządu, który odbył się w dniu 29 września 2020 r. ...

Uchwała Zarządu nr 14/2020

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 3/2020. ...

Uchwała Zarządu nr 13/2020

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.1 Nowe miejsca pracy Wdrażanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ra...

Uchwała Zarządu nr 12/2020

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. ...

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej w terminie od 7 do 18 września 2020 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z posiedzenia Rady Programowej w terminie od 7 do 18 września 2020 r.  ...

Uchwała Rady Programowej nr 17/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. ...

Uchwała Rady Programowej nr 16/2020

z dnia 18 września 2020 r. uchylająca Uchwałę rady Programowej nr 27/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w prawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o prz...

Uchwała Rady Programowej nr 15/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody nadokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr: 1/2020, 2/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 14/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2020/3. ...

Uchwała Rady Programowej nr 13/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2020/2. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW