Stowarzyszenie

Protokół z Posiedzenia Zarządu z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 26 sierpnia 2019 r. ...

Uchwała Zarządu nr 8/2019

Uchwała Zarządu nr 8/2019 w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 1/2019. ...

Uchwała Zarządu nr 7/2019

Uchwała Zarządu nr 7/2019 w sprawie zatwierszenia regulaminu naboru wniosków przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.1 Nowe miejsca pracy Wdrażanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramac...

Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24 czerwca 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24 czerwca 2019 r. ...

Protokół z Posiedzenia Zarządu z dnia 28 maja 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28 maja 2019 r. ...

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 24 czerwca 2019 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w dn. 24 czerwca 2019 r. ...

Uchwała Rady Programowej nr 27/2019

w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalmych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. ...

Uchwała Rady Programowej nr 26/2019

uchylająca Uchwałę Rady Programowej nr 18/2018 z dnia 24 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, ...

Uchwala Zarządu nr 6/2019

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Uchwała Zarządu nr 5/2019

w sprawie wykluczenia z listy członków stowarzyszenia. ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW