PROW 2014-2020

Plan komunikacyjny na rok 2020

Poniżej zamieszczony został plan komunikacyjny za rok 2020. ...

Wykorzystanie środków finansowych w 2019 r.

Poniżej zamieszczona została informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez lgd w roku 2019. ...

Plan komunikacji na rok 2019

Poniżej zamieszczony został plan komunikacji na rok 2019 ...

Wykorzystanie środków finansowych w 2018 r.

Poniżej zamieszczona została informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez lgd w roku 2018. ...

Wykorzystanie środków finansowych w 2017 r.

Poniżej zamieszczona została informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez lgd w roku 2017. ...

Plan komunikacji na rok 2018

Poniżej zamieszczony został plan komunikacji na rok 2018.    ...

Plan komunikacji na rok 2017

Poniżej zamieszczony został plan komunikacji na rok 2017 ...

Zestawienie rzeczowo - finansowe za III kwartał 2016 r.

Poniżej zamieszone zostało aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe z realizowanych przez lgd operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych za III kwartał 2016 r. ...

Plan Komunikacji na rok 2016

Poniżej zamieszczony został plan komunikacji na rok 2016. ...

Obowiązujące akty prawne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wersja pełna PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 1) wersja skrócona PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych war...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW