PROW 2014-2020

Plan komunikacyjny na rok 2020

Poniżej zamieszczony został plan komunikacyjny za rok 2020. ...

Plan komunikacji na rok 2019

Poniżej zamieszczony został plan komunikacji na rok 2019 ...

Wykorzystanie środków finansowych w 2017 r.

Poniżej zamieszczona została informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przez lgd w roku 2017. ...

Plan komunikacji na rok 2018

Poniżej zamieszczony został plan komunikacji na rok 2018.    ...

Plan komunikacji na rok 2017

Poniżej zamieszczony został plan komunikacji na rok 2017 ...

Zestawienie rzeczowo - finansowe za III kwartał 2016 r.

Poniżej zamieszone zostało aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe z realizowanych przez lgd operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych za III kwartał 2016 r. ...

Plan Komunikacji na rok 2016

Poniżej zamieszczony został plan komunikacji na rok 2016. ...

Obowiązujące akty prawne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wersja pełna PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 1) wersja skrócona PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych war...

Księga Wizualizacji PROW 2014-2020

Beneficjenci pomocy w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są do informowania o dofinansowaniu z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ...

Umowa na realizację LSR 2014-2020

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa Świętokrzyskiego podpisali umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lok...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW