Aktualności

Konferencje LINC

Konferencje LINC organizowane są od 10 lat przez lokalne grupy działania, a zostały zainicjowane przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich z Austrii, Estonii, Finlandii i Niemiec. Ich głównym celem jest budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń lokalnych grup działania wojew...

Bezpłatne szkolenie na temat Polskich Planów Kapitałowych

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wspólnie z PFR Portal PPK zapraszają przedstawicieli samorządu terytorialnego na bezpłatne e-szkolenie pt.: "Wszystko na temat PPK, czyli co każdy powinien wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych". Szkolenie odbędzie się 8 lipca 2020 roku w g...

e-bazarek

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach wychodzi z inicjatywą stworzenia świętokrzyskiego e-bazarku, strony internetowej, która stanie się pomocna dla wszystkich świętokrzyskich rolników, producentów rolnych, producentów i przetwórc&oacu...

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26; 26-025 Łagów. Porządek obrad przewiduj...

Stypendium akademickie dla młodzieży z obszarów wiejskich.

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021. Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednok...

Zmiana LSR - konsultacje

  Informujemy, iż Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zaplanowało w roku 2020 realizację projektu współpracy dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych. Projekt ten zakładał udział partnera zagra...

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm

W ramach Tarczy Finansowej przygotowanej przez polski rząd za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać finansowanie w formie pożyczki umarzanej nawet do 75%. W ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP przedsiębiorca może otrzymać finansowanie w ...

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm

W ramach Tarczy Finansowej przygotowanej przez polski rząd za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać finansowanie w formie pożyczki umarzanej nawet do 75%. Kwota subwencji finansowej jest określana jako iloczyn liczby Pracowników oraz kwoty bazowej su...

Organizacja Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków w formie wideokonferencji

Ze względu na wprowadzony stan epidemii w Polsce Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zgodnie z art. 10 ust. 1a-1e. Ustawy z dn. 7 kwietnia 1089 r. Prawo o stowarzyszeniach podjął decyzję o organizacji Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków w formie wideokonferencji. Z tego względ...

Informacje dla Beneficjentów otrzymujących dotacje z LGD

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020 r. z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do:   - zachowania terminu realizacji operacji, - podlegania ubezpieczeniom społecznym, zar&...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW