Aktualności

Konferencje LINC

Konferencje LINC organizowane są od 10 lat przez lokalne grupy działania, a zostały zainicjowane przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich z Austrii, Estonii, Finlandii i Niemiec. Ich głównym celem jest budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń lokalnych grup działania wojew...

Konsultacje językowe

Informujemy, iż w dniach 29 - 30 stycznia br. (w trakcie ferii zimowych) uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły językowej prowadzonej przez nasze stowarzyszenie będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji językowych. Konsultacje, których celem jest utrwalenie wiedzy języ...

Informacja o środkach otrzymanych w ramach jednego procenta w 2019 roku

Dziękujemy Państwu za przekazywanie 1 % podatku dochodowego  w zeznaniu podatkowym w 2019 roku. Otrzymaliśmy łącznie kwotę  14 834,50 zł. Zebrane środki zostały przekazane zgodnie w wolą darczyńców Na leczenia Staszka przekazano kwotę 13 139,40 zł. Na leczenia Marcina przekazano k...

Informacja o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza na szkolenie - "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym". ...

W Pawłowie przeprowadzono szkolenia z Prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przeprowadziło w Pawłowie cykl szkoleń o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia odbyły się w terminach: 21, 28 listopada i 5, 12 grudni...

W Rudkach odbyły się szkolenia z Prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przeprowadziło w Rudkach cykl szkoleń o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia odbyły się w terminach: 9, 16, 23, listopada i 4 grudnia...

W Waśniowie przeprowadzono szkolenia z Prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przeprowadziło w Waśniowie cykl szkoleń o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia odbyły się w terminach: 5, 12, 19, 26 listopada 2019 r...

W Brodach odbyły się szkolenia z Prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przeprowadziło w Brodach cykl szkoleń o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia odbyły się w terminach: 5, 12, 19, 26 listopada 2019 rok...

W Łagowie przeprowadzono szkolenia z prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przeprowadziło w Łagowie w Lokalnym Centrum Wsparcia Przedsiębiorczosci cykl szkoleń o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia odbyły si...

W Baćkowicach odbyły się szkolenia z Prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przeprowadziło w Baćkowicach cykl szkoleń o tematyce "Prowadzenie małej przetwórni owoców i warzyw". Szkolenia odbyły się w terminach: 11, 18, 22 i 28 października...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW