Aktualności

Konferencje LINC

Konferencje LINC organizowane są od 10 lat przez lokalne grupy działania, a zostały zainicjowane przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich z Austrii, Estonii, Finlandii i Niemiec. Ich głównym celem jest budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń lokalnych grup działania wojew...

Czy świętokrzyska wieś może być smart

Czy świętokrzyska wieś może być smart? Na to pytanie w dniu 16 września br. przedstawiciele świętokrzyskich LGD w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej starali się odpowiedzieć w dyskusji prowadzonej przez dr Andrzej Hałasiewicz - socjolog wsi i ekonomista łączący teorię z prak...

Dlaczego RLKS jest ważny dla województwa świętokrzyskiego

10 września br. wójtowie i burmistrzowie Województwa Świętokrzyskiego dyskutowali na konferencji zorganizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dlaczego LGD województwa świętokrzyskiego powinny mieć możliwość wdrażania wielofunduszowe...

Czy świętokrzyska wieś może być smart

Smart Villages. Czy świętokrzyska wieś może być smart? Spotkanie organizowane w ramach projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich "Rozwój FAOW, czyli wzmacniamy głos pozarządowej wsi". Spotkanie ze względów epidemiologicznych organizowane jest w dniu 16 września 2020 r...

LSR - wersja robocza do konsultacji

  Informujemy, iż w zakładce:http://lgd-srws.pl/lsr___konsultacje_20201/lsr___wersja_robocza_do_konsultacji_z_dn_07092020_r.html Poniżej zamieszczony został projekt Lokalnej Strategii Rozwoju - wersja robocza do Konsultacji. zamieszczona została Lokalna Strategia Rozwoju (wersja r...

Informacja po spotkaniach.

W dniu 29 lipca 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbyły się spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach prowadzonych naborów wniosków: nr 1/2020 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służ...

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwziecia 1.1.1 Nowe miejsca pracy, objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi do proponowanych zmian należy przesyłać na adres mailowy: biuro...

Nabór wniosków na dotacje obrotowe

W ramach Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków na dotacje obrotowe dla mikro i małych firm. Dotacje obrotowe to nowy instrument wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nabór wniosków rusza we wtorek,...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW