Aktualności

Stypendia Pomostowe do zdobycia! Na maturzystów 2021 czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Rozpoczęła się rekrutacja do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 500 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2021 z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Roc...

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień

Zgodnie z projektowanymi przepisami Koła gospodyń wiejskich będą mogły otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansową na zorganizowanie akcji promocji szczepień oraz jej przeprowadzenie. Trwają ostatnie prace legislacyjne, które umożliwią ARiMR przekazanie środk&...

Pieniądze dla ludzi z pasją

Masz chęci i pomysł na pielęgnowanie tradycji, historii, kultury? Skorzystaj z programu Rozgrzewamy Polskie Serca. O pieniądze mogą starać się stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły i inne organizacje. Pula grantów w programie wynosi milion zł. Na jeden projekt można otrzym...

Zapraszamy na Walne Zebranie

  Serdecznie zapraszam na Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w sali kolumnowej Szkoły Podstawowej w Waśniowie ul. Kunowska 2; 27 – 425 Waśniów...

Ogólnopolskim konkursie filmowym o polskiej wsi

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij swój film i pokaż jak zmienia się polska wieś. Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne i wyróżnienia.   Do kogo skierowany jest konk...

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięć LSR

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwziecia 1.1.1 Nowe miejsca pracy oraz Przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-...

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu...

Akcja sadzenia drzew dla środowiska i dla mieszkańców

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przeprowadziło akcję sadzenia drzew sfinansowaną ze środków otrzymanych w ramach 1%. Zapraszamy na relację:   ...

Granty dla organizacji nawet 40 000 zł

W ramach programu Rozgrzewamy Polskie Serca zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit. Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szk&oa...

Konsultacje w związku ze zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacją o możliwości ubiegania się przez lokalne grupy działania o zwiększenie puli środków na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-2020, przedstawiamy do konsultacji projekt LSR Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świe...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW