Aktualności

Piotr Sadłocha Prezesem Polskiej Sieci LGD.

W dniu 04 czerwca 2019 roku w Koszęcinie na Śląsku Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD wybrało na Prezesa Zarząda Piotra Sadłochę Dyrektora biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Polska Sieć Lokalnych Grup Działania jest związkiem stowarzyszeń skupiającym...

Wizyta studyjna do Szwecji

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w terminie 15 - 20 czerwca br. uczestniczyć będzie w wizycie studyjnej do Szwecji, której organizatorem jest Polska Sieć LGD. Celem operacji jest organizacja wizyty studyjnej w Szwecji i przybliżenie jej uczestnikom doświadczeń szwedzkich ...

Wizyta Studyjna

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w terminie czerwiec - wrzesień br. uczestniczyć będzie w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Świętokrzyską Sieć LGD w ramach planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji jest org...

LEADER dziś i jutro - Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej realizuje operacje, której celem jest organizacja konferencji „LEADER dziś i jutro - Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci ...

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły również w 2019 r. otrzymać pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. Na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 40 mln. zł. Kwota o przyznanie pomocy, według danych wyn...

Bezpłatne szkolenie o tematyce: Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wraz Fundacją na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zapraszają wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich w szczególności rolników, nauczycieli, przedstawicieli lokalnych urzędów i stowarzyszeń  ...

Małe Dymarki Świętokrzyskie

Majówka pod Łysą Górą ...

Stypendia akademickie im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia już 8 lipca 2019 roku rozpocznie rekrutację do VIII Edycji stypendiów akademickich na rok 2019/2020. Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrot...

Konferencja sieciująca NetworX Inspiring Rural Europe

  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich prezentowała swoje dokonania podczas konferencji sieciującej pt. „NetworX – Inspiring Rural Europe” w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Brukseli. Konferencja, którą otworzył Phil Hogan Komisarz UE ds. rolnictwa, miała na c...

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwziecia 1.1.1 Nowe miejsca pracy, objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi do proponowanych zmian należy przesyłać na adres mailowy: biuro@lgd-s...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW