Projekty uchwał

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 7/2021

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2021 i 2022. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 6/2021

w sprawie wyboru Rady Programowej. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 5/2021

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2021

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2021

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2021

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2021

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2020

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2020 i 2021. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2020

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2020

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW