Projekty uchwał

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2020

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2020 i 2021. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2020

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2020

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2020

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 6/2019

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2019 i 2020 ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 5/2019

w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2019

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo - skrutacyjnej. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW