Projekty uchwał

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 8/2018

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2018 i 2019 ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 7/2018

w sprawie wyboru Rady Programowej ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 6/2018

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjej Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 5/2018

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2018

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2018

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2018

w sparwie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo - skrutacyjnej. ...

Projekt Uchwały nr 4/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2017 i 2018 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW