Projekty uchwał

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 5/2018

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2018

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2018

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2018

w sparwie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo - skrutacyjnej. ...

Projekt Uchwały nr 4/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2017 i 2018 ...

Projekt Uchwały nr 2/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Sekretarza Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania ...

Projekt Uchwały nr 1/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego  Walnego Zebrania.  ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW