Projekty uchwał

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2020

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 6/2019

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2019 i 2020 ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 5/2019

w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2019

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2019

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo - skrutacyjnej. ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 8/2018

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2018 i 2019 ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 7/2018

w sprawie wyboru Rady Programowej ...

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 6/2018

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjej Stowarzyszenia ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW