Umowa na realizację LSR 2014-2020

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego, w Sali Lustrzanej, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa Świętokrzyskiego podpisali umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Nasze Stowarzyszenie na tej uroczystości reprezentowali: Prezes Zarządu - Zdzisław Zwoliński oraz Derektor biura - Piotr Sadłocha.

Poniżej zamieszczono:

1. Umowa wraz z aktualnie podpisanymi aneksami,

2. Załączniki do Umowy (link):

 - Lokalna Strategia rozwoju (LSR),

 - Zaaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR,

 - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

 - Regulamin Organu decyzyjnego ,

- Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,

 - Opisy stanowisk precyzujace podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD  w tym:

   Uchwała Zarządu nr 20/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy biura 

 - Uchwała Zarządu nr 21/2015 w sprawie zatwierdzenia zakresu obowiązków pracowników Stowarzyszenia,

 - Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (zał. nr 4),

 - Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych,

 - Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW