2017-10-11 10:50:36

Plan zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia z języka angielskiego w roku szkolnym odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej w Łagowie przy ul. Zapłotniej.


 

Plan zajęć

Godz. Środa Godz. Piątek
12.00 - 13.00 Dzieci z Przedszkola
Tęcza
13.00 - 14.00

Klasa I - sala nr 4

Klasa III - sala nr 5

13.00 - 14.00

Klasa 0 - sala nr 4

Klasa II - sala nr 5

14.30 - 15.30

Klasa IV - sala nr 4

Klasa V - sala nr 5

14.00 - 15.00

Klasa III - sala nr 4

Klasa V - sala nr 5

15.30 - 16.30 Klasa VII SP/II Gimnazjum
- sala nr 4
15.00 - 16.00

Klasa IV - sala nr 5

Klasa VII SP/II Gimnazjum
- sala nr 4

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW