2017-10-11 10:50:36

Plan zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia z języka angielskiego w roku szkolnym odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej w Łagowie przy ul. Zapłotniej.


 

Plan zajęć

Godz. Środa Godz. Piątek
12.00 - 13.00 Dzieci z Przedszkola
Tęcza
13.00 - 14.00

Klasa I - sala nr 4

Klasa III - sala nr 5

13.00 - 14.00

Klasa 0 - sala nr 4

Klasa II - sala nr 5

14.30 - 15.30

Klasa IV - sala nr 4

Klasa V - sala nr 5

14.00 - 15.00

Klasa III - sala nr 4

Klasa V - sala nr 5

15.30 - 16.30 Klasa VII SP/II Gimnazjum
- sala nr 4
15.00 - 16.00

Klasa IV - sala nr 5

Klasa VII SP/II Gimnazjum
- sala nr 4

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW