Sprawozdania

Sprawozdanie za 2019 r.

Poniżej zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2019 r.  ...

Sprawozdanie za 2018 r.

W załączonych poniżej plikach zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2018 r. ...

Sprawozdanie za 2017 r.

W załączonych poniżej plikach zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2017 r. ...

Sprawozdanie za 2016 r.

W załączonych poniżej plikach zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2016 r. ...

Sprawozdanie za 2015 r.

W załączonych poniżej plikach zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia za 2015 rok.    ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW