2016-04-15 12:28:40

Skład Zarządu Stowarzyszenia

 

Skład Zarządu po przeprowadzonych wyborach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 17 czerwca 2021:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Łagów, reprezentujący sektor społeczny),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Baćkowice, reprezentujący sektor społeczny),|
Joanna Zajączkowska - Skarbnik Stowarzyszenia (mieszkanka Gminy Waśniów, reprezentująca Urząd Gminy Waśniów),
Katarzyna Sikora - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Pawłów, reprezentująca Urząd Gminy Pawłów),
Monika Barańska - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Brody, reprezentująca Urząd Gminy Brody),
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (reprezentujący Urząd Gminy Iwaniska),
Lidia Wiącek - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Nowa Słupia, reprezentująca sektor społeczny).


Skład Zarządu na lata 2020 - 2022:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Łagów, reprezentujący sektor społeczny),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (mieszkaniec Gminy Baćkowice, reprezentujący sektor społeczny),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (mieszkanka Gminy Nowa Słupia, reprezentująca sektor społeczny),
Katarzyna Sikora - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Pawłów, reprezentująca Urząd Gminy Pawłów),
Monika Barańska - Członek Zarządu (mieszkanka Gminy Brody, reprezentująca Urząd Gminy Brody),
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (reprezentujący Urząd Gminy Iwaniska),
Marek Kołodziński - Członek Zarządu (reprezentujacy Urząd Gminy Waśniów).

 


Skład Zarządu Stowarzyszenia do roku 2020:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (Miasto i Gmina Łagów),
S
tanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (Gmina Baćkowice),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (Gmina Nowa Słupia),
Izabela Wrona - Członek Zarządu (Gmina Pawłów),
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (Gmina Iwaniska),
Marek Kołodziński - Członek Zarządu (Gmina Waśniów),
Wiesława Wójcik - Członek Zarządu (Gmina Brody).

Sklad Zarządu do roku 2018:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (Gmina Łagów),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (Gmina Baćkowice),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (Gmina Nowa Słupia), 
Barbara Ciesek - Członek Zarządu (Gmina Pawłów), 
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (Gmina Iwaniska),
Marek Kołodziński  - Członek Zarządu (Gmina Waśniów),
Wiesława Wójcik - Członek Zarządu (Gmina Brody).

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW