2016-04-15 12:28:40

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (Gmina Łagów),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (Gmina Baćkowice),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (Gmina Nowa Słupia), 
Barbara Ciesek - Członek Zarządu (Gmina Pawłów), 
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (Gmina Iwaniska),
Marek Kołodziński  - Członek Zarządu (Gmina Waśniów),
Wiesława Wójcik - Członek Zarządu (Gmina Brody).

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW