2016-04-15 12:28:40

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Skład Zarządu Stowarzyszenia na lata 2018 - 2022:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (Miasto i Gmina Łagów),
S
tanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (Gmina Baćkowice),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (Gmina Nowa Słupia),
Izabela Wrona - Członek Zarządu (Gmina Pawłów),
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (Gmina Iwaniska),
Marek Kołodziński - Członek Zarządu (Gmina Waśniów),
Wiesława Wójcik - Członek Zarządu (Gmina Brody).

Sklad Zarządu do roku 2018:

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (Gmina Łagów),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (Gmina Baćkowice),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (Gmina Nowa Słupia), 
Barbara Ciesek - Członek Zarządu (Gmina Pawłów), 
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (Gmina Iwaniska),
Marek Kołodziński  - Członek Zarządu (Gmina Waśniów),
Wiesława Wójcik - Członek Zarządu (Gmina Brody).

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW