2018-02-28 12:50:14

Skład Rady Programowej

Sklad Rady Programowej na lata: 2018-2022:

Wiesław Frejlich - Przewodniczący Rady (Gmina Baćkowice),
Ewelina Bień (Gmina Iwaniska),
Sylwester Grąkowski (Gmina Waśniów),
Artur Kordas (Gmina Iwaniska),
Anna Kucharczyk (Gmina Nowa Słupia),
Kazimierz Jacek Kuczyński (Gmina Baćkowice),
Tomasz Margula (Gmina Brody),
Bożena Ogonowska (Gmina Waśniów),
Sylwester Orczyk (Gmina Brody),
Agnieszka Sadłocha (Miasto i Gmina Łagów),
Teresa Sobczak (Gmina Pawłów),
Piotr Maj (Gmina Pawłów),
Robert Szagierczak (Miasto i Gmina Łagów),
Agata Sałata (Gmina Nowa Słupia).

 

Skład Rady Programowej do roku 2018 r.

Wiesław Frejlich - Przewodniczący Rady (Gmina Baćkowice),
Ewelina Bień (Gmina Iwaniska),
Sylwester Grąkowski (Gmina Waśniów),
Artur Kordas (Gmina Iwaniska),
Anna Kucharczyk (Gmina Nowa Słupia),
Kazimierz Jacek Kuczyński (Gmina Baćkowice),
Tomasz Margula (Gmina Brody),
Bożena Ogonowska (Gmina Waśniów),
Sylwester Orczyk (Gmina Brody), 
Agnieszka Sadłocha (Gmina Łagów), 
Teresa Sobczak (Gmina Pawłów), 
Piotr Maj (Gmina Pawłów),
Robert Szagierczak (Gmina Łagów),
Piotr Sepioło (Gmina Nowa Słupia).

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW