2016-04-15 13:15:49

Skład Komisji Rewizyjnej

Sklad Komisji Rewizyjnej na lata 2018 - 2022:

Małgorzata Sitarz (Miasto i Gmina Łagów),

Stanisław Bartłomiej Bomba (Miasto i Gmina Łagów),

Jolanta Danielska (Gmina Brody).

 

Skład Komisji Rewizyjnej do roku 2018:

Beata Styczeń (Gmina Pawłów), 

Mirosław Duda (Gmina Łagów), 

Dariusz Kozłowski (Gmina Łagów). 

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW