Projekty uchwał

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 61/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 60/2017

Uchylająca Uchwałę nr 57/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.   ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 59/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie termniu realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 58/2017

w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 57/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Loaklnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 56/2017

uchylająca Uchwałę nr 3/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 55/2017

zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 1/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej. ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 54/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/16 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 53/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/15 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 52/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/14 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW

hotel kielce
skup aut gdynia