Kompetencje

Regulamin Pracy Rady Programowej

Poniżej zamieszczony został Regulamin Pracy Rady Programowej zatwierdzony Uchwałą Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 1/2015 z dn. 21 grudnia 2015 r.     ...

Kompetencje Rady Programowej

Kompetencje Rady Programowej Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie: przyjęcia i zmian Regulaminu Pracy Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców,  wyboru projektów i operacji w ramach ogłasza...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW