Kompetencje

Regulamin Pracy Rady Programowej

Poniżej zamieszczony został Regulamin Pracy Rady Programowej zatwierdzony Uchwałą Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 1/2015 z dn. 21 grudnia 2015 r.     ...

Kompetencje Rady Programowej

Kompetencje Rady Programowej Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie: przyjęcia i zmian Regulaminu Pracy Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców,  wyboru projektów i operacji w ramach ogłasza...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW