Projekty uchwał

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 24/2017

w sprawie powołania zespołu do ponownej oceny wniosku nr 2016/2/17 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 23/2017

w sprawie zatwierdzenia niewybranych operacji w ramach naboru 2/2016 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 22/2017

w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru 2/2016 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 21/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/18 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 20/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/17 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 19/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/16 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 18/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/15 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 17/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/14 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 16/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/13 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 15/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/11 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW