Projekty uchwał

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 24/2017

w sprawie powołania zespołu do ponownej oceny wniosku nr 2016/2/17 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 23/2017

w sprawie zatwierdzenia niewybranych operacji w ramach naboru 2/2016 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 22/2017

w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru 2/2016 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 21/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/18 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 20/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/17 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 19/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/16 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 18/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/15 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 17/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/14 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 16/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/13 ...

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 15/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2016/2/11 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW