2017-11-20 11:09:36

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w dniach od 8 do 20 listopada 2017 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w dniach od 8  do 20 listopada 2017 r. 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW