2017-02-10 11:52:29

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w dniach od 13 stycznia do 3 lutego 2017 r.

Poniżej został zamieszczony Protokół z Posiedzenia Rady Programowej odbytego w dniach od 13 stycznia do 3 lutego 2017 r.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW