2016-12-06 11:38:05

Protokół z Posiedzenia Zarządu 30 listopada 2016 r.

Poniżej zamieszczony został Protokół z Posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 30 listopada 2016 r.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW