2016-06-24 12:50:58

Protokół z posiedzenia Zarządu 22 czerwca 2016 r.

odbytego w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  w dn. 22 czerwca 2016 r.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW