2016-06-07 11:56:00

Protokół z posiedzenia Zarządu 16 maja 2016 r.

odbytego w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie ul. Rynek 26.

Załączniki

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW