2016-04-15 12:47:10

Protokół z posiedzenia Zarządu 19 lutego 2016 r.

odbytego za pośrednictwem elektronicznego - internetowego systemu e-lgd z dnia.

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW