2018-06-11 14:18:00

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 8/2018

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2018 i 2019

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW