2017-06-02 09:58:14

Projekt Uchwały nr 4/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2017 i 2018

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW