2017-06-02 08:25:22

Projekt Uchwały nr 1/2017 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego  Walnego Zebrania. 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW