2017-03-30 10:04:53

Projekt Uchwały Rady Programowej nr 57/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Loaklnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW