2018-02-02 12:48:01

Projekt Uchwały Zarządu nr 5/2018

w sprawie refundacji zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze pracownikom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW