2018-02-02 12:40:17

Projekt Uchwały Zarządu nr 4/2018

uchylajaca Uchwałę nr 29/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w spraiwe refundacji zakupu szkieł korekcyjnych do okularów korygujacych wzrok.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW